top of page
fantasy-2824304_1920.jpg

EMDR terapija

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) je psihoterapijska metoda i tehnika rada sa psihološkim opterećenjima i traumama. 

Koristi se bilateralna stimulacija umaputem očiju ili dodira kako bi se omogućilo umu da reprocesira psihološka opterećenja kao što su traume i PTSP.

Time se oslobađa velika količina energije koja je bila zatočena u traumatskom iskustvu i omogućuje klijentu da proradi traumu na način da se iskustvo traume na zdrav način integrira u našu psihu, a klijent oslobodi od njenog neugodnog utjecaja.


Velika prednost ove tehnike u odnosu  na klasičnu psihoterapiju jest njena učinkovitost i brzina djelovanja - za postizanje rezultata najčešće je dovoljno samo nekoliko susreta.

labyrinth-1872669_1920_edited.jpg

Neuro-Lingvisička Psihoterapija (NLPt)

Individiualna psihoterapija po NLPt modelu

NLPt je europski priznata i stručno certificirana (EAP) metoda psihoterapije. Model je orijentiran na sada i ovdje uz kretanje prema postavljenom cilju. 

Koriste se imaginativne i kognitivne metode kako bi se omogućilo klijentu da dođe do spoznaje o dubinskoj strukturi svoje podsvijesti u kojoj se najčešće nalaze uzroci problema - nežljeni programi. 

Zatim se kroz niz tehnika klijentu pomaže da štetan i neželjen program zamjeni novim, pozitivnim. Kada se postigne promjena na razini podsvijeti - događa se promjena i u našem životu.

Neke od tehnika koje koristimo u NLPt-u su Timeline, hipnoza i trans, rad sa unutarnjim dijelovima/programima, rad sa submodalitetima...


Cilj terapije je osnažiti klijenta, pomoći mu da pronađe svoje unutarnje resurse i iskoristi ih za postizanje željenih promjena.

NLPt je učinkovit za gotovo sve vrste problema - od anksioznosti i strahova,  loših životnih navika, loših odnosa i komunikacije pa sve do fobija, trauma, depresije i PTSP-a.

bottom of page