top of page
labyrinth-1872669_1920_edited_edited.jpg

Neuro-Lingvisička Psihoterapija (NLPt)

Individiualna psihoterapija po NLPt modelu

NLPt je europski priznata i stručno certificirana (EAP) metoda psihoterapije. Model je orijentiran na sada i ovdje uz kretanje prema postavljenom cilju. 

Koriste se imaginativne i kognitivne metode kako bi se omogućilo klijentu da dođe do spoznaje o dubinskoj strukturi svoje podsvijesti u kojoj se najčešće nalaze uzroci problema - neželjeni programi. 

Zatim se kroz niz tehnika klijentu pomaže da štetan i neželjen program zamjeni novim, pozitivnim. Kada se postigne promjena na razini podsvijeti - događa se promjena i u životu.

Neke od tehnika koje koristimo u NLPt-u su Timeline, hipnoza i trans, rad sa unutarnjim dijelovima/programima, rad sa submodalitetima...

 

Cilj terapije je osnažiti klijenta, pomoći mu pronaći njegove unutarnje resurse i iskoristiti ih za postizanje željenih promjena.

NLPt je učinkovit za gotovo sve vrste problema - od anksioznosti i strahova,  loših životnih navika, loših odnosa i komunikacije pa sve do fobija, trauma, depresije i PTSP-a.

bottom of page