top of page

O Meni

Emil Zuccon, mag. psych.

U svom životu nerijetko sam se bavio pitanjima ljudske duše, svijesti i smisla postojanja. Zanimalo me na koji način funkcionira naš um, kakve veze s njim ima naša svijest te koliko je on pod utjecajem naše volje.

Nakon što sam diplomirao Psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu, usmjerio sam se na područje psihoterapije.

Terapeutski smjer za koji sam se obrazovao jest Neuro-lingvistička psihoterapija (NLPt) te trenutno obavljam psihoterapiju pod supervizijom u sklopu edukacije. Smjer je orijentiran na cilj i konkretno rješavanje problema kroz kognitivne i imaginativne tehnike.

Također sam praktikant EMDR-a (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – relativno nove i netradicionalne terapije koja je vrlo učinkovita za izlječenje anksioznosti, trauma i PTSP-a.

U svom radu, osim standardnog psihoterapijskog komuniciranja, koristim i razne tehnike poput vizualizacija, rada sa unutarnjim dijelovima, rada na vremenskoj liniji te transa i hipnoze.


Osim psihologije, strast u životu mi je glazba i slobodno vrijeme volim provoditi skladajući pjesme.

O Meni: About Me
bottom of page